ZDRUŽENJE SODNIKOV - vodstvo, člani

častni predsednik - Anton Žumer

častni član - Mijo Ribič

 

predsednik - Igor ČEGOVNIK (DGMŽ Ravne na Koroškem)

podpredsednik - Jože LOČNIŠKAR (DRMŽ Jesenice)

tajnik - Andrej METERC (DRMŽ Jesenice)

blagajnik - Mirko Žurbi (DGMŽ Škofja loka)

vodje pododborov

kunci - Tomaž Klinar (DRMŽ Jesenice)

perutnina - Stane KOROŠEC (DGMŽ Kranj)

golobi - Jožef PLOHL (DGPMŽ Ormož)

morski prašički - Tomaž Benedik (DGMŽ Škofja loka)

SODNIKI ZA KUNCE

Sodniki za kunce:

Mihael Benetek, Pod Ostrim vrhom 5, 1420 Trbovlje, 041/505 595

Tomaž Benedik, Tenetiše 80, 4204 Golnik, 041/615 340, tomaz.benedik@gmail.com

Ludvik Smrekar, Krčevina 104, 2250 Ptuj, 041/261 033, l.smrekar@siol.net

Jernej Švigelj, Kamnik pod Krimom 248, 1352 Preserje, 051/639 184

Stojan Jamnikar, Gosposvetska 4, 2392 Mežica, 041/930 618

Milan Marin, Markišavci 25, 9000 Murska Sobota, 041/228 613

Tomaž Klinar, Hrušica 113, 4276 Hrušica, 031/304043, tom.klinar(at)gmail.com

Dušan Suhadolnik, Zaloška 299, 1129 Zalog, 041/495 920

Marjan Ernestl, Račica 2a, 1434 Loka Zid.Mostu, 031/214455, reks.marjan@gmail.com

Branko Pistotnik, Opekarna 20, 1420 Trbovlje, 031/527 297

Jože Ločniškar, Žlebe 30, 1215 Medvode, 041/677 577, joze.locniskar@evj-kabel.net

Andrej Meterc, Rečiška 57a, 4260 Bled, 041/817 386, andrej.meterc(at)telemach.net

Borut Ernestl, Študljanska 87, 1230 Domžale

Matej Jeraša, Rožna dolina c. II/26a, 1000 Ljubljana, 041/376306, matej.jerasa(at)bf.uni-lj.si

Stane Novak

 

SODNIKI ZA GOLOBE

Sodniki za golobe:

Mirko Žurbi, Podgorje 61c, 1241 Kamnik, 041/460 165

Jožef Plohl, Cvetkovci 45, 2273 Podgorci, 070/869 751

Ivan Ledinek, Pameče 111, 2380 Slovenj Gradec, 041/426 289

Igor Čegovnik, Dolga Brda 35, 2391 Prevalje, 041/809 214, cegovnik_igor@yahoo.de

Pikulič Dušan, Miklošičeva 77, 9000 Murska Sobota, 041/557 773, dedal.ms(at)siol.net

Rajh Dušan, Ločki vrh 16, 2234 Benedikt, 040/635 387 (nima licence za 2017/2018)

Shaip Sadiku, Valvazorjeva 7, 1000 Ljubljana, 041/370 139, sadikush(at)gmail.com

Ivan Jankovič, Mali Obrež 5, 8257 Dobova, 041/584 664, 07/49 67 168 (nima licence za 2017/2018)

Boštjan Perko, Mestni trg 16, 1294 Višnja Gora, 031/564 530

Danilo Peternik, Ulica Jožefe Lackove 1a, 2250 Ptuj, 041/311 360, 02/74 59 611

Vlado Plohl, Miklavž 18, 2275 Miklavž pri Ormožu

Stanislav Plohl, Cvetkovci 72a, 2273 Podgorci

SODNIKI ZA PERUTNINO

Sodniki za perutnino:

Stane Korošec, Orehovlje 18, 4000 Kranj, 041/724123

Jože Ledinek, Tomšičeva 51, 2380 Slovenj Gradec, 041/753 216, bodi.bio@amis.net (nima licence za 2017/2018)

Jože Breznik, Krnice 23, 1430 Hrastnik, 041/469 686, joze.breznik@yahoo.com

Marko Lasbaher, Ulica Frana Ilešiča 3, 2204 Miklavž, 041/343 211,

Rudi Zorman, Celovška 29, 2392 Mežica, 051/317 251

Sanja Stropnik, Žebnik 19, 1433 Radeče

Džoni Kočivnik Lesjak

SODNIKI ZA MORSKE PRAŠIČKE

Sodniki za morske prašičke:

Tomaž Benedik, Tenetiše 80, 4204 Golnik, 041/615 340, tomaz.benedik@gmail.com

Ludvik Smrekar, Krčevina 104, 2250 Ptuj, 041/261 033, l.smrekar@siol.net