< 15. slovenski superpokal za kunce
15.09.2014 09:17 Starost: 5 yrs

SLOVENSKI KUNEC - obuditev reje


Kljub dolgi, praktično stoletni tradiciji naše ljubiteljske kunčjereje se Slovenci žal ne moremo pohvaliti niti z eno svojo avtohtono pasmo. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je veterinar Janez Kebe iz Brežic začel orati ledino na tem polju ter po več letih načrtnega dela vzgojil pasmo, ki jo je poimenoval slovenski kunec. Pripravljeni je imel dve barvni varianti - modrosivo oz. mišjemodro in pepelasto rjavo. Ker pa se je ravno v tistem času v Nemčiji pojavil modrosivi dunajčan, ki je imel veliko podobnosti z mišjemodrim slovenskim kuncem, je začelo zanimanje za vzrejo le-tega upadati ter je kljub velikemu entuziazmu in vloženemu delu njegovega vzgojitelja kmalu povsem zamrlo. Še preden se je doma uspel uveljaviti pepelasto rjavi slovenski kunec, je podobna usoda doletela tudi njega.

Ne glede na to kako se je končal poskus uveljavitve naše prve avtohtone pasme, pa se drugod po Evropi na tem področju kar naprej nekaj dogaja. Če danes malo pogledamo k sosedom proti jugu ali vzhodu in še dalje proti severu vidimo, da se vsako leto pojavljajo nove barvne variacije obstoječih pasem ali pa kar nove pasme. Na vzhodu so zelo prizadevni Slovaki, na svoje rezultate pa redno opozarjajo zahodnjaki, med katerimi nekako še najlažje spremljamo novosti pri nemških kunčjerejcih. Da se je v zadnjem obdobju na tem področju zares veliko naredilo, priča tudi bistveno povečan obseg zadnje izdaje evropskega vzornika za kunce.

Zato je razveseljivo dejstvo, da smo se tudi slovenski kunčjerejci ponovno odločili poskusiti vzgojiti in uveljaviti svojo avtohtono pasmo. Zadnjih nekaj let so se namreč zopet vse pogosteje začela pojavljati vprašanja kaj je s slovenskim kuncem in zakaj se na tem področju nič ne premakne. Nekateri gojitelji so celo sami izrazili pripravljenost sodelovati pri razvoju naše avtohtone pasme, če bi se tega ponovno lotili. Zato smo na zadnji seji kunčjerejske sekcije pri slovenski zvezi junija letos sprejeli sklep, da se bomo v letu 2015 ponovno lotili tega projekta in tudi ?oče? prvega slovenskega kunca, dr. vet. Janez Kebe, nam je obljubil pomoč in podporo pri tem našem načrtu. Zato je zdaj naša prva naloga, da zberemo zadostno število gojiteljev, ki so pripravljeni pri tem aktivno in zavzeto sodelovati ter upoštevati dogovorjena pravila. Zelo pomembno pa je seveda tudi nabaviti ustrezno število plemenskih živali čim boljše kakovosti.

Zato naj velja ta prispevek kot prijazno povabilo vsem, ki jih zanima sodelovanje pri razvoju nove pasme slovenskega avtohtonega kunca in so pripravljeni slediti skupnemu cilju. Naša želja je vzgojiti enobarvnega kunca srednje velike pasme z lastnostmi in videzom, ki bo omogočal priznanje v evropskem prostoru oz. standardu. Ker se bliža nova razstavna sezona, bo za zainteresirane gojitelje dovolj priložnosti za nabavo ustreznih plemenski živali, ki bodo sodelovale pri nastajanju nove pasme. Na tem mestu moramo povedati, da sta osnovni pasmi s katerima bomo začeli - beli in modri dunajčan. Obe pasmi imata stoletno tradicijo in sta dovolj razširjeni, da bo mogoče najti čimbolj kakovostne in v sorodstvenem smislu nesorodne živali. Glede kakovosti so mišljene živali z odličnim telesnim tipom in kakovostnim krznom, da ne bi prenašali morebitnih napak na potomce. Glede sorodstvenih povezav med plemenskimi živalmi pa se je treba izogibati nabavi večjega števila živali iste pasme z območja, kjer obstaja velika verjetnost, so te živali v sorodu. V kasnejši fazi selekcije bi se lahko zaradi preozkih sorodstvenih povezav začele pojavljati določene težave. Seveda pridejo v poštev tudi najboljše živali obeh pasem, ki jih gojijo slovenski gojitelji.

Zato ste vsi zainteresirani gojitelji, ki ste pripravljeni sodelovati pri razvoju naše nove pasme upoštevajoč dogovorjena pravila, vabljeni k sodelovanju. Vsi sodelujoči gojitelji in živali, ki bodo vključene v proces selekcije, bodo vpisne v register. Zato se je potrebno prijaviti vodji sekcije (kontakt na spletni strani zveze) in nabaviti vsaj po eno žival belega in eno žival modrega dunajčana - seveda različnih spolov. Vodena bo tudi posebna matična knjiga in vpeljano posebno označevanje živali. S podrobnostmi bodo sodelujoči seznanjeni na ločenem sestanku oz. preko pisnega komuniciranja.

 Sekcija za kunčerejo pri SZDGPMŽ