< METZ 2015 - brez Slovenije
14.10.2015 14:35 Starost: 3 yrs

16. SUPERPOKAL ZA KUNCE


DGPMŽ Murska Sobota

16. SLOVENSKI SUPERPOKAL ZA KUNCE

RAZSTAVNI PRAVILNIK

 

1.        DGPMŽ Murska Sobota bo od 4. 12. do 6. 12. 2015 v prostorih Vrtnarstva Kurbus, Mele pri Gornji Radgoni, organiziralo 16. SLOVENSKI SUPERPOKAL ZA KUNCE.

2.        Razstava se organizira zaradi popularizacije gojenja pasemskih kuncev v Sloveniji in stimuliranja vzreje kvalitetnih pasemskih kuncev v društvih gojiteljev malih živali. Cilj te razstave je nagraditi najbolj uspešno kunčerejsko društvo v Sloveniji in prikazati najkvalitetnejše kunce tega rejskega leta ter nadaljevati sodelovanje z društvi iz tujine.

3.        Na tej specialni razstavi lahko sodelujejo vsa društva, ki so članice SZDGPMŽ in povabljena društva iz tujine, ki so pripravljena sodelovati pod naslednjimi razstavnimi pogoji:

- vsa sodelujoča društva prijavijo svoje kolekcije živali, individualno sodelovanje posameznega razstavljavca ni možno,

-       kolekcijo sestavlja deset (10) pasemskih kuncev vsaj petih (5) različnih pasem od vsaj štirih (4) različnih razstavljavcev, vse živali pa morajo biti označene z matično številko istega društva,

-     ocena kolekcije je seštevek doseženih točk živali znotraj kolekcije ne glede na število ocenjenih živali,

-        v kolikor so v kolekciji živali z oznakami drugih društev, se njihova ocena ne upošteva v skupni oceni kolekcije,

-       starost in spol živali nista pomembna,

-       število kolekcij, s katerimi sodeluje posamezno društvo, ni omejeno.

 

4.        Društvo, ki skupaj zbere najvišji seštevek točk dobi naziv NAJ KUNČEREJCI SLOVENIJE 2015 ter prehodni in stalni pokal. Pokale prejmejo tudi društva uvrščena 2., 3., 4. in 5. mesto. Podelitev nagrad bo 6. 12. 2015 ob 13. uri na razstavnem prostoru.

5.        Če dve društvi zbereta enako število točk, se višje uvrsti društvo, ki ima kunca z najvišjo posamično oceno, če pa je tudi ta izenačena ima prednost tisto društvo, ki ima razstavljenih več različnih pasem.

6.        Potekalo bo tudi tekmovanje NAJ KUNEC SLOVENIJE 2015. Nagrajenih bo pet najlepših živali, ki jih bodo na podlagi najvišjih ocen izbrali sodniki. Za nagrade prejmejo pokale.

7.        Ocenjevanje kuncev bo potekalo v petek 4. 12. od 8. ure dalje. Sodniki si živali pred ocenjevanjem ne bodo ogledali. Na ocenjevalno mesto jim bodo le-te prinašali organizatorji po pasmah (od orjaških do pritlikavih) in ne po društvih oz. kolekcijah.. Živali bodo ocenjevali sodniki člani Združenja sodnikov pri SZDGPMŽ.

Ocenjevanje bo javno (t.i. namizno) in ga lahko spremljajo tudi obiskovalci in razstavljavci. Vse osebe, ki bodo morebiti motile potek ocenjevanja, bodo s strani organizatorja odstranjene s prireditve. Pritožbe na ocenjevanje so možne v petek do 18. ure ob plačilu kavcije v višini 30EUR. Pritožbo lahko vloži le lastnik živali ali predstavnik društva za živali iz kolekcije svojega društva. O utemeljenosti pritožb bo obravnavala tri (3) članska komisija organizatorja.

 

8.        Ob prijavi je potrebno v prijavnico vpisati pasmo in barvo živali ter naslov gojitelja, ob sprejemu živali na razstavišče pa še spol in oznako/tetovacijo kunca. Čez oznako društva bo vsem kuncem ob sprejemu napisana številka kletke. Živali bodo tehtali sodniki med ocenjevanjem.

9.        Gajbarina za kolekcijo znaša 40 EUR (4 EUR/žival). Vsak razstavljavec je dolžan kupiti tudi katalog (5 EUR za kos). Gajbarino nakažete na transakcijski račun DGPMŽ Murska Sobota (NLB:SI 56-0234-0001-6446-054) s pripisom SUPERPOKAL, do 15.11.2015. Pri oddaji prijavnice se priloži fotokopija potrdila o nakazilu.

10.    Za prodajo kuncev skrbi organizator. Cena mora biti navedena na prijavnici, tej pa organizator doda še 10 %. Prodaja živali na razstavnem prostoru brez vednosti organizatorja ni dovoljena!

11.    Dovoz živali je dne 3.12.2015 od 14.00 do 18.00 ure in 4. 12. 2015 od 07. do 08. ure. Odvoz živali je mogoč 6. 12. 2015 po 14. uri.

12.    Veterinarske zahteve bodo razstavljavcem sporočene naknadno (morebitna cepljenja in potrdila). Organizator razstave si pridržuje pravico, da živali z morebitnimi bolezenskimi znaki ne sprejme na razstavni prostor. Na razstavo ne bodo sprejete tudi živali, ki ne bodo imele tetovacije sodelujočega društva!

13.    Razstava bo odprta:

Petek, 4.12. od 8.00 do 18.00

Sobota, 5. 12. od 8.00 do 18.00

Nedelja, 6. 12. od 8.00 do 14.00

14.    Razstava bo organizirana samo v primeru, če se bo nanjo prijavilo najmanj 8 društev. V primeru odpovedi razstave se vsem društvom vrne vplačana gajbarina.

15.    Na razstavi lahko tekmujejo tudi povabljena društva iz tujine, ki pa ne morejo prejeti prehodnega pokala. V primeru zmage društva iz tujine prehodni pokal prejme najvišje uvrščeno slovensko društvo.

16.    Pravilno izpolnjene prijavnice je potrebno najkasneje do 15.11.2015 poslati na naslov:           

Tomaž Zver, Dokležovje, Glavna ulica 79, 9231 Beltinci. Vse nadaljnje informacije in odgovore na morebitne nejasnosti dobite pri Milanu Marinu, telefon 041-228-613!

 

 

V naprej se veselimo vašega sodelovanja!

 Organizator: DGPMŽ Murska Sobota