< Skupščina SZDGPMŽ
15.06.2017 07:37 Starost: 2 yrs

Naročila obročkov za golobe 2018


Vodja golobarske sekcije Mirko Žurbi je vsem društvom SZDGPMŽ poslal Razpis za naročilo obročkov za golobe za leto 2018 in Razpis za podelitev EE medalje za leto 2016.

Vodje sekcij v društvih morajo izpolnjene obrazce poslati najkasneje do 1.7.2017 na naslov Mirko Žurbi, Podgorje 61c, 1241 Kamnik.