< Novi pripravniki za sodnike ocenjevalce
05.09.2017 07:29 Starost: 2 yrs

INTERKANIN 2017 Češka


Prejeli smo povabilo za sodelovanje na letošnji mednarodni razstavi kuncev Interkanin na Češkem v kraju Lysa nad Labem v času med 17. in 19. novembrom 2017 v sklopu češke državne razstave. Povabljeni so razstavljavci iz Češke, Latvije, Madžarske, Slovaške, Slovenije, Poljske in nemške pokrajine Saška. Vsaka država sodeluje s 15- kolekcijami kuncev, ki so sestavljene iz štirih živali obeh spolov - skupaj torej 60 živali. Živali bodo ocenjene po evropskem standardu.

Sodelovanje na tej razstavi podpira tudi vodstvo slovenske zveze, ki bo krila strošek obveznega cepljenja proti miksomatozi in hemoragični bolezni, prevoza živali v obeh smereh in spremljevalca živali v času razstave.

Strošek razstavljanja (gajbarina 4 EUR/žival + katalog 4 EUR) za eno kolekcijo znaša 20 EUR. Rok za prijavo je 11. september 2017 oz. do zasedbe prostih mest (15-ih kolekcij).

Prijavljenim razstavljavcem bo po pošti poslana položnica za gajbarino in katalog ter informacija o kraju in terminu cepljenja. Vsakemu prijavljenemu razstavljavcu bo omogočeno cepljenje 6 živali od katerih bo do razstave odbral 4 za razstavno kolekcijo. Razstavni pravilnik s podrobnejšimi podatki o poteku razstave nam bo organizator poslal v kratkem.

Prosimo, da obvestite svoje člane o možnosti sodelovanja na tej razstavi.

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljam

 

Zvonko Kokol, vodja sekcije