< Zapisnik 1. seje Upravnega odbora SZDGPMŽ
22.03.2018 06:22 Starost: 1 year

Zapisnik 2. seje UO SZDGPMŽ in sestanka s predsedniki društev in klubov


V rubriki Vodstvo SZDGPMŽ Zapisniki se nahajata zapisnika 2. seje Upravnega odbora SZDGPMŽ in sestanka s predsedniki društev in klubov.